Prokuratorzy: opóźnić wejście nowej procedury

Data publikacji: 31.03.2015

Nowa procedura karna powinna wejść w życie od początku 2016 roku lub później – uważa prokurator generalny Andrzej Seremet. Jego zdaniem wydłużenie vacatio legis tych zmian da szansę wszystkim podmiotom i uczestnikom postępowania karnego, których dotyczy reforma, odpowiednio przygotować się do zmian.

Prokurator generalny po raz kolejny wyraził taką opinię podczas zorganizowanej w końcu ubiegłego tygodnia narady prokuratorów apelacyjnych i okręgowych. Jak informuje Prokuratura Generalna, celem narady było przede wszystkim omówienie zagadnień prawnych i organizacyjnych związanych z wejściem w życie nowego Regulaminu powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, a także nowej procedury karnej.

Prokurator generalny stwierdził, że prokuratura intensywnie przygotowuje się do wejścia w życie nowej procedury karnej poprzez działania o charakterze organizacyjnym i szkoleniowym. Przy czym, jak zaznaczył, nie weszły jeszcze w życie znowelizowane przepisy procedury karnej, a już zostały one w międzyczasie gruntownie znowelizowane w lutym 2015 r. Dodał, że o ile prokuratura od wielu miesięcy przygotowuje się do pierwotnych zmian w procedurze karnej, o tyle na przygotowanie do zmian wprowadzonych nowelą z lutego 2015 r. prokuratura ma zaledwie cztery miesiące.

- Mamy do czynienia z licznymi zmianami nie tylko przepisów kodeksu postępowania karnego (54 zmiany), albowiem zmianie ulegną 73 przepisy kodeksu karnego, 109 przepisów kodeksu karnego wykonawczego, 92 przepisy kodeksu karnego skarbowego, a nowelizacja kodeksu postępowania karnego z września 2013 r. dotyczy 47 przepisów. W tej sytuacji byłoby pożądane, gdyby całość zmian zaczęła obowiązywać nie wcześniej niż od stycznia 2016 r., a nawet z datą późniejszą. Wydłużenie vacatio legis tych zmian da szansę wszystkim podmiotom i uczestnikom postępowania karnego, których dotyczy reforma, odpowiednio przygotować się do zmian – mówił Andrzej Seremet.

Z poglądem tym zgodzili się także prokuratorzy apelacyjni i prokuratorzy okręgowi, którzy wyrażali swoje obawy dotyczące szybkiego tempa wprowadzania tak licznych, poważnych i budzących wątpliwości interpretacyjne zmian w przepisach procedury karnej i prawie karnym.

Źródło: Prokuratura Generalna.

Zobacz także zakładkę przygotowaną przez Pełnomocnika KGP ds. wdrażania w Policji zmian w procedurze karnej.