Jednolity tekst ustawy o Policji

Data publikacji: 27.03.2015

W Dzienniku Ustaw opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Policji. Można je znaleźć pod pozycją 355.

Zobacz tekst ustawy.