Data publikacji: 26.03.2015

We wtorek w hotelu Łazienkowskim rozpoczęło się międzynarodowe szkolenie Train the trainers, w którym biorą udział policjanci z 20 państw europejskich. Zorganizował je Gabinet KGP, który wcześniej przesłał stosowną aplikację do CEPOL. Nasz wniosek został oceniony najwyżej!

Aplikacja polskiej Policji, dotycząca organizacji szkolenia z funduszy CEPOL, został przygotowany przez Gabinet KGP jeszcze w ubiegłym roku. Przesłany do Europejskiego Kolegium Policyjnego projekt uzyskał największą liczbę punktów. Jak się okazało, była to najlepsza i najciekawsza ze wszystkich nadesłanych aplikacji. Na tej podstawie przystąpiono do realizacji szkoleń dla policjantów z różnych państw europejskich. Do współpracy zaproszono policję portugalską.

24 marca 2015 r. w hotelu Łazienkowskim rozpoczął się pierwszy etap kursu Train the trainers. Uczestników przywitał insp. Tomasz Szankin – zastępca Dyrektora Gabinetu KGP. W drugim dniu kursu z policjantami spotkał się również dyrektor Gabinetu insp. Robert Żółkiewski.

Zdjęcia: Andrzej Mitura