Nowa filozofia karania już obowiązuje

Data publikacji: 23.03.2015

20 marca opublikowano w Dzienniku Ustaw najobszerniejszą jak dotąd nowelizację Kodeksu karnego, wprowadzającą "nową filozofię karania" do polskiego systemu prawa. Większość przewidzianych w niej zmian wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2015 r., jednak kilka przepisów zostało zmienionych już dzień po ogłoszeniu nowelizacji, czyli 21 marca.

Czytaj więcej o nowej filozofii karania

Do takich przepisów należy między innymi art. 107 k.k., regulujący instytucję zatarcia skazania - zgodnie z jego nowym brzmieniem, zatarcie skazania na karę ograniczenia wolności następuje już z upływem trzech lat od wykonania kary, a nie pięciu, jak było dotychczas. Jeszcze większemu skróceniu uległ okres, po którym następuje zatarcie skazania w przypadku kary grzywny - teraz zatarcie skazania nastąpi już po roku od wykonania lub darowania kary, dotychczas trzeba było na to czekać aż 5 lat.

Równie szybko wszedł w życie dodany do Kodeksu wykroczeń art. 2a, regulujący m.in. zasady postępowania w wypadku, gdy według nowej ustawy czyn objęty prawomocnym wyrokiem skazującym na karę pozbawienia wolności stanowi wykroczenie. W takiej sytuacji orzeczona kara pozbawienia wolności ulega zamianie na karę aresztu, w wysokości równej górnej granicy ustawowego zagrożenia za taki czyn. Jeśli jednak ustawa nie przewiduje za ten czyn kary aresztu, następuje zamiana na karę ograniczenia wolności, a jeżeli ustawa nie przewiduje też za ten czyn kary ograniczenia wolności – na karę grzywny.

Zobacz, jakie zmiany wejdą w życie.

Źródło: Lex