HFPC o nieznacznej ilości narkotyków

Data publikacji: 23.03.2015

Przez trzy lata obowiązywania ustawy nie wydano wytycznych w sprawie „nieznacznej ilości” narkotyku. Należy jak najszybciej to nadrobić - uważa Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

Opinia Fundacji (dostępna tutaj) jest reakcją na ostatnie wydarzenia w Legionowe. - Gdyby stosowne wartości graniczne zostały opracowane, 19-letni Rafał z Legionowa prawdopodobnie nie zareagowałby w taki sposób na widok funkcjonariuszy Policji. Wiedziałby bowiem, że posiadając nieznaczną ilość marihuany może liczyć na umorzenie postępowania – czytamy w opinii.

Jej autorzy przypominają, że najważniejszą zmianą obowiązującej od trzech lat nowelizacji było dodanie do ustawy art. 62a, dającego prokuratorowi oraz sądowi możliwość umorzenia postępowania karnego wobec sprawcy posiadającego nieznaczne ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych, przeznaczonych na jego własny użytek.

Przesłanki, od spełnienia których zależy możliwość umorzenia postępowania o posiadanie narkotyków, mają charakter ocenny i nie zostały w żaden sposób zdefiniowane. - W uzasadnieniu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wskazano jednak, że wskazówką dla organów stosujących prawo (przede wszystkim organów prokuratury) mogą być wewnętrzne wytyczne zawierające stosowne wartości graniczne. Taka bowiem praktyka rozwiązania tego problemu – jak zauważył projektodawca – stosowana jest w wielu krajach europejskich – stwierdza Piotr Kubaszewski z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, który jest autorem raportu „Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w trzy lata po jej wejściu w życie – raport z praktyki stosowania”.

W Polsce nie wydano takich wytycznych, co skutkuje zróżnicowaną praktyką prokuratorów w tym zakresie. Dlatego właśnie HFPC apeluje do prokuratora generalnego o pilne załatwienie tej sprawy.

Źródło: HFPC, Lex