Debata szefów policji

Data publikacji: 20.03.2015

W dniach 19 i 20 marca br. w Laa an der Thaya (Austria) spotkali się szefowie policji państw członkowskich Forum Salzburg. Polską Policję reprezentowali zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Cezary Popławski oraz zastępca dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP nadkom. Irmina Gołębiewska.

Głównym celem spotkania  było:

  • ustanowienie i wzmocnienie kontaktów,
  • zapewnienie właściwej atmosfery prac opartej na zaufaniu,
  • wymiana poglądów na temat kluczowych zagadnień kształtujących obecnie środowisko bezpieczeństwa wewnętrznego zarówno w całym regionie, jak i poza nim,
  • wypracowanie wspólnych rozwiązań w celu przezwyciężenia aktualnych wyzwań.

Podczas spotkania szefowie policji przeprowadzili  debatę na temat szeregu zagadnień identyfikując kilka najważniejszych obszarów współpracy, w tym zagadnienia zwalczania terroryzmu, nielegalnej migracji oraz szybkiej wymiany informacji w związku ze zdarzeniami o charakterze  transgranicznym. Konkluzje spotkania będą  podstawą do dyskusji podczas zbliżającej się konferencji ministerialnej Forum Salzburg w St. Pölten w dniach 4-5 maja br.

 

***

Forum Salzburg jest nieformalną inicjatywą skupiającą ministrów spraw wewnętrznych państw Europy Środkowej. Inicjatorem powołania Forum Salzburg była Austria. Współpraca w ramach FS rozpoczęła się podpisaniem, w lipcu 2001 r. w Salzburgu, przez Ministrów Spraw Wewnętrznych Austrii, Czech, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier oraz przez Komisarza UE ds. Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Deklaracji Partnerstwa w zakresie Bezpieczeństwa, tzw. Deklaracji Salzburskiej. Deklaracja Salzburska była wyrażeniem woli politycznej w zakresie budowy Wspólnej Europy   w oparciu o nową formułę bezpieczeństwa i sprawiedliwości dla wszystkich obywateli Europy, a także nadania specjalnego znaczenia regionowi Europy Środkowej.

Państwami członkowskimi Forum Salzburg są: Austria, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Bułgaria, Rumunia, Chorwacja i Słowenia. Ponadto, w 2007 r. powołano Grupę Przyjaciół Forum Salzburg, do której w pierwszej kolejności zaproszone zostały kraje Bałkanów Zachodnich, a następnie Mołdawia.

Do najważniejszych dziedzin współpracy Forum Salzburg należy współpraca policyjna, współpraca w zakresie kontroli granicznej, zwalczanie nielegalnej migracji, polityka azylowa oraz wymiana poglądów w sprawach dotyczących UE.

Państwa członkowskie Forum Salzburg sprawują półroczne prezydencje w kolejności alfabetycznej. Polska sprawowała prezydencję w Forum Salzburg w I połowie 2009 r. oraz w I połowie 2013 r.