Współpraca Policji z Polską Spółką Gazownictwa

Data publikacji: 20.03.2015

W Komendzie Głównej Policji podpisano dziś list intencyjny, który zapoczątkował ściślejszą współpracę między Policją i Polską Spółką Gazownictwa. Dzięki zawartemu porozumieniu policjanci będą sprawniej zwalczać przestępstwa związane m.in. z nielegalnym poborem gazu.

Policja i Polska Spółka Gazownictwa będą m.in. wymieniać się informacjami dotyczącymi miejsc, w których istnieje poważne zagrożenie wybuchu gazu. Policjanci będą mieli również szybszy dostęp do danych osób, co do których istnieje podejrzenie, że nielegalnie pobierają gaz.

By zwiększyć świadomość wśród społeczeństwa, czym grozi nieuprawniona ingerencja w instalacje gazowe, strony umowy planują zorganizować wspólne działania edukacyjne i profilaktyczne. Dzięki zawartemu porozumieniu funkcjonariusze będą też szkolić się, jak rozpoznawać zagrożenia związane z infrastrukturą gazową.

Koordynację współpracy na szczeblu centralnym Komendant Główny Policji powierzył Dyrektorowi Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.