„Prewencja Policji – perspektywy i wyzwania”

Data publikacji: 18.03.2015

Jakiej Policji oczekuje społeczeństwo? O tym debatowali dziś przedstawiciele Policji oraz zaproszeni goście z organizacji pozarządowych, samorządów oraz mediów, którzy wzięli udział w konferencji poświęconej prewencji Policji.

Konferencję otworzył komendant główny policji nadinsp. Krzysztof Gajewski, który przypomniał, że „prewencja Policji to dzisiaj 62% wszystkich policjantów, którzy pełnią codzienną służbę na ulicach naszych miast i w jednostkach Policji, a więc ponad 60 tysięcy ludzi, których zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo obywateli naszego kraju”. Komendant podkreślił wagę współpracy Policji z innymi instytucjami, dzięki której możliwe jest budowanie koalicji na rzecz bezpieczeństwa wszystkich obywateli. Szef Policji podziękował za to, że Policja nie jest sama, ale ma partnerów, na których może polegać. Dodał również, że Policja, aby działać skuteczniej, musi być otwarta na społeczeństwo i znać jego potrzeby. Po komendancie głównym głos zabierali kolejni mówcy, przedstawiciele instytucji partnerskich, którzy opowiadali o wynikach badań oczekiwań społecznych w odniesieniu do działań prewencji Policji oraz podsumowali swoje doświadczenia i oczekiwania względem tej formacji.

Wśród nich znaleźli się między innymi przedstawiciele środowiska akademickiego. Prof. Janina Czapska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalistka od nauk prawnych, zaprezentowała temat koordynacji działań lokalnych na rzecz bezpieczeństwa, natomiast prof. Ryszard Andrzej Stefański, prokurator Prokuratury Krajowej i prawnik od zagadnień ruchu drogowego, omówił zagadnienia związane z bezpieczeństwem na drogach. Wystąpiła również Ewa Gawor, dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m. st. Warszawy, która mówiła o współdziałaniu samorządów i Policji. Ksiądz dr hab. Józef Kloch, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, przedstawił natomiast możliwości Kościoła w edukacji obywateli na rzecz bezpieczeństwa. Temat zabezpieczenia imprez sportowych poruszył Marcin Animucki, wiceprezes Zarządu Ekstraklasy S.A. W zakresie związanym z działalnością swoich organizacji i jednostek wystąpili również Justyna Róża Lewandowska z Krajowego Mechanizmu Prewencji, płk Sławomir Waliszewski, przedstawiciel Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i Irena de Ruig z policji holenderskiej.

Drugą część spotkania rozpoczęła Lucyna Kicińska, reprezentantka Fundacji Dzieci Niczyje, która mówiła o bezpieczeństwie najmłodszych. Po niej głos zabrali Bogdan Benczak z fundacji PZU oraz Krzysztof Kłapa z fundacji McDonalds. Michał Żebrowski, redaktor TVN 24, opowiedział o partnerstwie mediów w edukacji na rzecz bezpieczeństwa. Ostatnim prelegentem był Damian Jaworski - młodzieżowy lider prewencji, który mówił o tym, jakie oczekiwania mają w zakresie policyjnej prewencji jego rówieśnicy.

Po wystąpieniach zaproszonych gości przyszła kolej na przedstawicieli Policji. Głos zabrali insp. Marek Walczak, dyrektor Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP, oraz insp. Grzegorz Jach, autor programu ,,PaT". Spotkanie podsumował insp. Cezary Popławski, zastępca Komendanta Głównego Policji.