Wyższe dodatki za wieloletnią służbę funkcjonariuszy MSW

Data publikacji: 17.03.2015

Funkcjonariusze otrzymają większe dodatki za wysługę lat. Minister Teresa Piotrowska podpisała rozporządzenia, zmieniające zasady naliczania dodatku stażowego.

- Zależy nam, by dobrze wykszatłceni funkcjonariusze, z dużą wiedzą i doświadczeniem, nie odchodzili zbyt wcześnie. Chcemy zachęcić ich do pozostawania w służbie, by jak najdłużej korzystać z potencjału nabywanych latami umiejętności  – powiedziała minister Teresa Piotrowska.

Jak było do tej pory?

Policjanci i strażnicy graniczni po 20 latach służby za każdy kolejny rok pracy otrzymywali dodatek w wysokości  0,5 proc. uposażenia zasadniczego. Przy czym po 30 latach pracy dodatek nie mógł przekroczyć 25 proc. wysokości uposażenia. Ci, którzy zostawali jeszcze dłużej, nie mogli już liczyć na dalsze podwyższanie dodatku.

Jak jest po zmianach?

Policjanci i strażnicy graniczni po 20 latach służby za każde dwa lata pracy otrzymają dodatek w wysokości 2 proc. uposażenia zasadniczego; do wysokości 32 proc. (taka wysokość dodatku będzie przeznaczona dla funkcjonariuszy po 32 latach służby). Zyskają również funkcjonariusze, którzy zdecydują się pozostać w służbie jeszcze dłużej. Po 35. roku pracy dostaną dodatek w wysokości 35 proc. uposażenia zasadniczego (do tej pory po ukończeniu 30. roku służby mieli maks. 25-proc. dodatek).

Jak wygląda to w praktyce?

Dzielnicowy z 30-letnim stażem pracy otrzyma o ponad 110 zł więcej. Do tej pory jego dodatek wynosił 25 proc. uposażenia zasadniczego, czyli 552,50 zł miesięcznie. Po podwyżce kwota ta wzrośnie do 663 zł, czyli 30 proc. uposażenia zasadniczego.  Po 35 latach służby dodatek wzrośnie do 774 zł.  Strażnik graniczny na stanowisku asystenta z 30-letnim stażem w służbie otrzymywał do tej pory dodatek w wysokości 500 zł. Dzięki nowym zasadom dodatek zostanie podwyższony o 100 zł. Funkcjonariusz z 35-letnim doświadczeniem w pracy zamiast 500 zł (25 proc. uposażenia zasadniczego), otrzyma 700 zł (35 proc. uposażenia zasadniczego).

Cel zmian

Zmiany mają zachęcać wykwalifikowanych funkcjonariuszy z doświadczeniem do pozostania w formacji. W ten sposób wciąż będzie można korzystać z ich wiedzy i umiejętności. Dłuższe pełnienie służby wpłynie również na ograniczenie odejść na emeryturę, a tym samym zmniejszy wydatki na świadczenia emerytalne oraz szkolenia nowo przyjętych kandydatów.

Wyższe dodatki dla policyjnych lotników i mechaników

Zmienią się również zasady naliczania dodatków lotniczych dla policyjnych pilotów oraz mechaników. Do tej pory piloci otrzymywali dodatki w wys. 32 proc. (niecałe 500 zł) lub 40 proc. (ok. 600z ł), mechanicy – 16 proc. (243 zł).

- Samo wdrożenie w struktury policyjnego lotnictwa trwa od 3 do 6 miesięcy. Proces szkolenia i doskonalenia pilotów jest jeszcze bardziej długotrwały i kosztowny. Nie chcemy, by wykwalifikowani piloci i mechanicy rezygnowali ze służby w Policji. Zależy nam na zagwarantowaniu wysokiej jakości obsługi lotniczej podczas wykonywania zadań służbowych – podkreśliła Teresa Piotrowska.

Po znowelizowaniu zasad naliczania, dodatek dla pilotów wzrósł od 50 do 120 proc. kwoty bazowej (średnio ok. 1 545 zł), a mechanicy otrzymają dodatek w wys. 30-65 proc. kwoty bazowej (czyli średnio ok. 642 zł).

Dodatek stażowy dla BOR i PSP

Minister Teresa Piotrowska podpisała rozporządzenia zwiększające dodatki policjantom i strażnikom granicznym. W tym tygodniu złoży podpis na rozporządzeniu zwiększającym dodatki dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. Wyższe świadczenia otrzymają również strażacy – wymaga to jednak zmiany ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, w której określono zasady wypłacania dodatku stażowego. Niezależnie od czasu wprowadzenia zmian w życie, wszyscy funkcjonariusze, którym przysługuje dodatek stażowy, otrzymają dodatki należne od 1 stycznia 2015 r.

 

Źródło: MSW