Nowelizacja kodeksu karnego

Data publikacji: 10.03.2015

Senatorowie przegłosowali dziś 14 poprawek do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Akt zmierza do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zadośćuczynienia ofiarom wypadków.

Nowelizacja wprowadza zmiany zaostrzające kary i środki administracyjne wobec kierowców prowadzących pojazdy mechaniczne w stanie nietrzeźwości albo pod wpływem środków odurzających lub w inny sposób stwarzających zagrożenie w ruchu lądowym. Zgodnie z projektem kierowcy, którzy prowadzili w stanie nietrzeźwości, będą obowiązkowo pozbawiani przez sąd uprawnienia do kierowania pojazdami. Gdy zostaną złapani po raz pierwszy, utracą prawo jazdy na okres od 3 do 15 lat, a recydywiści – dożywotnio. Ponadto w stosunku do takich kierowców sąd będzie orzekał obowiązek wpłaty na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej od 5 do 10 tys. zł.

Kierowca, który po alkoholu spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym lub gdy wypadek spowoduje czyjeś kalectwo, dożywotnio straci prawo jazdy. Osoby z orzeczonym zakazem prowadzenia pojazdów będą mogły, o ile sąd uzna, że nie zagrażają one bezpieczeństwu w komunikacji, po pewnym czasie usiąść za kierownicą samochodu, pod warunkiem, że będzie on wyposażony w tzw. blokadę alkoholową. Urządzenie to ma uniemożliwiać włączenie silnika, gdy poziom alkoholu w powietrzu wydychanym przez kierowcę wyniesie 0,1 mg alkoholu w 1 dm3.

Jazda bez uprawnienia do kierowania pojazdami, które zostało wcześniej odebrane przez sąd, została uznana za przestępstwo. Karą za jego popełnienie będzie grzywna, ograniczenie wolności lub do 2 lat więzienia. Z kolei w stosunku do osób złapanych na prowadzeniu samochodu bez tego uprawnienia możliwe ma być orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów. Ponadto ustawa przewiduje, że za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h prawo jazdy będzie zatrzymywane na 3 miesiące. Taka sama sankcja ma grozić za przewóz w pojazdach większej liczby osób niż określona w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Nowelizacja wprowadza badania psychologiczne osób, którym odebrano prawo jazdy w wyniku ponownego przekroczenia dozwolonej liczby punktów karnych. Senat zaproponował głównie poprawki doprecyzowujące i redakcyjne. Jedna z nich umożliwia stosowanie przepisów dotyczących rozkładania na raty i umarzania nawiązek na rzecz Skarbu Państwa także do nawiązek orzekanych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Akt trafi teraz ponownie pod obrady Sejmu.

Źródło: www.senat.gov.pl