NATO – CMX 2015

Data publikacji: 06.03.2015

W dniach 4-10 marca br. odbywa się ćwiczenie zarządzania kryzysowego NATO-CMX 2015. Uczestniczą w nim przedstawiciele Komendy Głównej Policji.

Głównym celem ćwiczenia zarządzania kryzysowego NATO-CMX 2015 jest sprawdzenie procedur zarządzania kryzysowego Sojuszu Północnoatlantyckiego na poziomie strategicznym, z zaangażowaniem cywilnego i wojskowego personelu, zarówno w państwach członkowskich, jak i kwaterze głównej NATO.

Ćwiczenie odbywać się będzie w oparciu o fikcyjny scenariusz, który przewiduje wystąpienie konfliktu pomiędzy dwoma krajami nie będącymi członkami sojuszu, położonymi w znacznej odległości jego od terytorium. Uczestnicy ćwiczenia będą musieli stawić czoła m.in. zagrożeniu dla bezpieczeństwa żeglugi morskiej.

CMX 2015 jest ćwiczeniem aplikacyjnym, a w związku z tym żadne realne siły i środki nie będą zaangażowane w jego przebieg.

W ćwiczeniu, jako państwa partnerskie, uczestniczyć będą: Australia, Finlandia, Japonia, Szwecja i Ukraina. W charakterze obserwatorów udział wezmą także: Unia Europejska, Międzynarodowa Organizacja Morska, Międzynarodowa Organizacja Energetyczna oraz Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża.

Ze strony polskiej CMX 2015 koordynuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wezmą w nim udział m.in. przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komendy Głównej Policji. W charakterze obserwatora w ćwiczenie zaangażowane jest Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Ćwiczenia NATO CMX są organizowane od 1992 roku. CMX 2015 jest dziewiętnastym z serii, jednocześnie jest to trzynaste ćwiczenie, w którym uczestniczy Polska.