Uczą się migać

Data publikacji: 09.03.2015

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie podpisała umowę partnerską z Oddziałem Zachodniopomorskim Polskiego Związku Głuchych w sprawie projektu „Bezpieczni obywatele Świata Ciszy”.

Projekt zakłada uwrażliwienie zachodniopomorskich policjantów na potrzeby osób głuchych i wyposażenie ich w podstawowe umiejętności posługiwania się językiem migowym oraz rozpowszechnianie w środowisku osób głuchych wiedzy na temat działań Policji i możliwości uzyskania pomocy u funkcjonariuszy przez osoby pokrzywdzone.

Pomimo że ustawa o języku migowym nakłada na służby publiczne obowiązek zapewnienia osobom głuchym tłumacza, to nie zawsze realizacja tych przepisów jest możliwa. Podczas nagłych działań Policji np. wypadku drogowego, nocnej interwencji domowej związanej z przemocą domową nie zawsze tłumacz ma możliwość przyjechania na miejsce w krótkim czasie. Przeszkolony z zakresu specyfiki komunikowania się głuchych policjant, znający podstawowy zakres znaków/słów w języku migowym mógłby szybciej opanować kryzysową sytuację, której uczestnikiem jest osoba niesłysząca.

Dzięki zawartemu porozumieniu 84 policjantów z województwa zachodniopomorskiego zostanie przeszkolonych w tym zakresie, tworząc kolejną przyjazną przestrzeń publiczną dla społeczności głuchych. Zachodniopomorski garnizon jest prekursorem takiego projektu w Polsce. W ramach projektu „Bezpieczni obywatele Świata Ciszy” policjanci wezmą udział w warsztatach, podczas których omówione zostaną najważniejsze aspekty funkcjonowania tej społeczności, medyczny i społeczny model głuchoty, mity i fakty dot. języka migowego i głuchych, savoir vivre wobec głuchych, sposoby nawiązywania kontaktu z głuchymi, przeszkody w komunikacji. Mundurowi podczas warsztatów trwających 45 godzin będą mieli możliwość nauczenia się i poznania 400 znaków/słów.

Z kolei z głuchymi zostanie przeprowadzonych 10 prelekcji, które przybliżą im informacje na temat struktur Policji, przemocy w rodzinie, uzależnień i ich prawnych konsekwencji, bezpieczeństwa w internecie oraz oszustw i wyłudzeń, elementarnych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, opieki nad małoletnimi i jej konsekwencji oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich. Spotkania odbędą się w Szczecinie, Koszalinie i Wałczu, gdzie mieszczą się oddziały związku. Pierwsze warsztaty rozpoczną się w maju 2015 r., a zakończenie projektu planuje się na marzec 2016 r.

Dodatkowo najważniejsze informacje dla głuchych zostaną zamieszczone na stronach internetowych partnerów, natomiast policjanci otrzymają multimedialny, bezpłatny słownik języka migowego zawierający podstawowe znaki języka migowego oraz słownictwo specjalistyczne (tematyka: prawo i Policja) ułatwiające pracę policjantów (będzie uwzględniał również wulgaryzmy w j. migowym).
 

Źródło: KWP w Szczecinie