Data publikacji: 25.02.2015

Minister spraw wewnętrznych, na wniosek Komendanta Głównego Policji, powołała na stanowisko pierwszego zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Mirosława Schosslera i na stanowisko zastępcy Komendanta Głównego Policji insp. Cezarego Popławskiego. Komendanci będą odpowiadali za pion kryminalny oraz za prewencję i ruch drogowy.

Komendant Główny Policji powitał wszystkich zebranych na uroczystej zbiórce. Jak powiedział, etap uzupełniania kadry kierowniczej KGP dobiegł końca i po dzisiejszej uroczystości będzie miał wsparcie w nowych zastępcach. Podkreślił, że to funkcjonariusze z bardzo dużym doświadczeniem zawodowym, których wiedza i umiejętności pomogą w jeszcze lepszym zarządzaniu policyjną formacją.

Pierwszy zastępca Komendanta Głównego Policji podziękował za zaufanie Komendantowi Głównemu Policji: „Chciałem Panu przede wszystkim podziękować za zaufanie, jakim mnie Pan obdarzył. Chcę powiedzieć, że gwarantuję Panu pełne zaangażowanie, pełne oddanie na rzecz budowania dobrego wizerunku polskiej Policji, na rzecz ograniczania przestępczości”. Nadinsp. Mirosław Schossler podkreślił, że odebranie wyróżnienia - awansu na pierwszego zastępcę Komendanta Głównego Policji - uważa także za wyróżnienie dla całej służby kryminalnej.

„Nominacja na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Policji do spraw prewencji to dla mnie ogromne wyróżnienie i zaszczyt” – powiedział insp. Cezary Popławski. Zastępca Komendanta Głównego Policji zaznaczył, że będzie zwracał szczególną uwagę na realizację zadań wynikających ze startegii Komendata Głównego Policji. „Oczywiście języczkiem u wagi będą również sprawy bieżące: zabezpieczenie imprez masowych, bezpieczństwo w ruchu drogowym i efektywność pracy służby prewencyjnej. Do tego wszystkiego jest mi potrzebny dobry zespół – myślę, że taki jest i będzie się nam - jako służbie prewencyjnej - bardzo dobrze współpracowało”. Insp. Popławski podziękował Komendantowi Głównemu Policji za zaufanie i podkreślił, że będzie kontynuował wyznaczone przez niego kierunki pracy, „a z biegiem czasu będą i nowe” - powiedział.

Fot. Andrzej Mitura