Spotkanie z oficerami łącznikowymi

Data publikacji: 23.02.2015

20 lutego br. w Komendzie Głównej Policji odbyło się spotkanie z oficerami łącznikowymi zagranicznych policji akredytowanymi w Polsce.

W trakcie spotkania zagraniczni oficerowie łącznikowi zostali zapoznani ze strukturą Komendy Głównej Policji, która w 2013 roku uległa zmianie, a także z zadaniami realizowanymi przez Biuro Służby Kryminalnej KGP i prowadzoną przez tę komórkę współpracą międzynarodową.

Funkcjonariusze polskiej Policji zaprezentowali również stan współpracy międzynarodowej prowadzonej przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, zarówno o charakterze operacyjnym (prowadzonej kanałami Interpolu, Europolu oraz SIS), jak i pozaoperacyjnym.

Oficerów łącznikowych zapoznano także ze strukturą organizacyjną i zadaniami Centralnego Biura Śledczego Policji po wyłączeniu go ze struktur KGP, jak również z zadaniami i projektami prowadzonymi przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji.

Zagraniczni oficerowie łącznikowi zostali również poinformowani o nowych kanałach wymiany informacji, z których mogą korzystać przy współpracy z polską Policją.