Zmiany w kierownictwie Policji

Data publikacji: 19.02.2015

Dotychczasowy szef mazowieckiej Policji insp. Cezary Popławski od 24 lutego obejmie funkcję zastępcy Komendanta Głównego Policji. Będzie nadzorował prewencję i ruch drogowy. Równocześnie od 19 lutego pierwszym zastępcą Komendanta Głównego Policji jest nadinsp. Mirosław Schossler, nadzorujący pion kryminalny.

Cezary Popławski urodził się w 1967 roku. Służbę w resorcie spraw wewnętrznych rozpoczął w 1987 roku w pionie prewencji w Krakowie. W 1999 roku został komendantem komisariatu Policji w Muszynie, a następnie naczelnikiem Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Nowym Sączu. Od 2004 roku rozpoczął swoją drogę zawodową w województwie łódzkim, gdzie w pierwszej kolejności kierował sekcją ruchu drogowego zgierskiej komendy. Od 2006 roku nadzorował działania tego pionu w skali województwa jako naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Z dniem 16 lutego 2012 został zastępcą komendanta wojewódzkiego Policji w Łodzi do spraw prewencji. Z dniem 12 lipca 2013 roku minister spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Policji powołał insp. Cezarego Popławskiego na stanowisko komendanta wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu.

Insp. Cezary Popławski ukończył Uniwersytet Łódzki na Wydziale Prawa i Administracji, Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie oraz na tej samej uczelni Studium Zawodowe Zarządzanie w jednostkach Policji. Jest absolwentem Wyższego Kursu Obronnego w Akademii Obrony Narodowej. W trakcie dalszego doskonalenia umiejętności ukończył szkolenie nt. zarządzania wyższą kadrą kierowniczą w Policji w Henry C. Lee College of Criminal Justice and Forensic Sciences w USA. Ukończył także kurs specjalistyczny dla dowódców operacji policyjnych zorganizowany przez WSPol w Szczytnie.
 

MEDALE I ODZNACZENIA MAZOWIECKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI

2008 r. - Medal  Srebrny za Długoletnią Służbę

2011 r. - Brązowy Krzyż Zasługi

2012 r. - Brązowa Odznaka Zasłużony Policjant

2013 r. - Srebrna Odznaka Zasłużony  Policjant

2014 r. - Złota Odznaka Zasłużony Policjant

2014 r. - Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju

2014 r. – Srebrna Odznaka za Zasługi w Pracy Penitencjarnej