Tydzień bezpiecznego internetu

Data publikacji: 17.02.2015

Od 23 lutego do 3 marca w powiecie bełchatowskim będzie trwała akcja profilaktyczno-edukacyjna, której celem jest przeciwdziałanie zagrożeniom przy korzystaniu przez dzieci i młodzież z sieci internetowej.

Bełchatowscy policjanci wraz ze studentami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku pedagogika Wydziału Zamiejscowego Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie - działającymi aktywnie w ramach studenckiej grupy "Profilaktyka a Ty" oraz "Klubu Aktywnego Pedagoga" wraz z kadrą Instytutu Pedagogiki SAN Łodzi, organizują pierwszą w tym regionie tak szeroko zakrojoną akcję.

Kampania „Tydzień na rzecz Bezpiecznego Internetu w powiecie bełchatowskim” adresowana jest do: dyrektorów szkół, pedagogów, nauczycieli, rodziców, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu bełchatowskiego.

Celem kampanii jest:

  • uświadomienie nauczycielom, wychowawcom, rodzicom, młodzieży i dzieciom zagrożeń wynikających z nieprawidłowego korzystania z internetu.
  • popularyzacja zasad bezpiecznego zachowania się w sieci internetowej,
  • wskazanie pozytywnych aspektów korzystania z zasobów i możliwości sieci internetowej,
  • zapoznanie z prawno-karnymi aspektami korzystania z internetu,
  • zapoznanie nauczycieli i rodziców z wychowawczymi i profilaktycznymi metodami oddziaływania na dzieci i młodzież w celu ochrony ich przed uzależnieniem od internetu.

Organizatorem akcji jest Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie oraz Społeczna Akademia Nauk.

Więcej informacji.

 

Pliki do pobrania