W sprawie opieki nad nietrzeźwymi

Data publikacji: 17.02.2015

18 listopada 2013 r. RPO skierowała wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów, w którym wskazała na problem przerzucania na Policję obowiązku opieki nad osobami nietrzeźwymi, wskutek likwidacji kolejnych izb wytrzeźwień.

W wystąpieniu Rzecznik Praw Obywatelskich wskazała argumenty przemawiające za dokonaniem zmian systemowych w opiece nad osobami nietrzeźwymi, poprzez zmiany legislacyjne aktów prawnych będących w zainteresowaniu Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewnętrznych.

Z otrzymanej korespondencji w sprawie wynika, że Minister Zdrowia jest za utrzymaniem obecnego stanu prawnego, natomiast Minister Spraw Wewnętrznych opowiada się za proponowaną przez rzecznika zmianą, która zobligowałaby organy samorządu terytorialnego do tworzenia placówek nowoczesnego typu, łączących funkcje izby wytrzeźwień, ośrodka terapeutycznego i placówki pomagającej rodzinie.

Biorąc pod uwagę rozbieżne opinie obu Ministrów, Rzecznik Praw Obywatelskich zwróciła się do Prezesa Rady Ministrów z prośbą o zajęcie jednoznacznego stanowiska w sprawie.

Źródło: rpo.gov.pl