Polska Policja ponownie koordynatorem w Świecku

Data publikacji: 13.02.2015

12 lutego br. odbyło się oficjalne przekazanie koordynacji Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku. Precedencja ta ma charakter reprezentacyjny i wynika z podpisanego w 2010 roku porozumienia między szefami przedmiotowych instytucji.

Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku odgrywa bardzo ważną rolę w całej współpracy polsko-niemieckiej. Dzięki równemu zaangażowaniu wszystkich służb, placówka w Świecku odznacza się wieloma sukcesami w zwalczaniu i zapobieganiu przestępczości. Głównym celem wspólnych działań jest zapewnienie właściwego i szybkiego przepływu informacji między wszystkimi służbami działającymi na obszarze przygranicznym. Dodając do tego kompetencje funkcjonariuszy stacjonujących właśnie w Świecku, możliwe jest skuteczne typowanie i zatrzymywanie sprawców przestępstw, często bezpośrednio po określonym zdarzeniu. Tylko w 2014 roku funkcjonariusze zrealizowali ponad 4 tysiące wniosków ze strony polskiej i niemieckiej.

Od momentu powstania tej instytucji prowadzone czynności koordynowała ze strony polskiej Straż Graniczna. Podpisane w 2010 roku porozumienie między komendantem Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, komendantem wojewódzkim Policji w Gorzowie oraz dyrektorem Izby Celnej w Rzepinie wprowadziło system zmian koordynatora.

Podczas minionych pięciu lat centrum ze strony polskiej koordynowane było już przez wszystkie wymienione instytucje. Od 12 lutego ta zaszczytna rola ponownie przypadła polskiej Policji. Koordynowanie, zgodnie z aneksem do porozumienia zawartego w 2010 roku, potrwa dwa lata.

Na uroczystości obecni byli przedstawiciele jednostek biorących udział w porozumieniu: zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. mł. insp. Henryk Wieruszewski, zastępca komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim płk. Tomasz Michalski oraz zastępca dyrektora Izby Celnej w Rzepinie podinsp. Krzysztof Bieniarz. Komendę Główną Policji reprezentowała podinsp. Agnieszka Michalak- krajowy koordynator centrów współpracy przygranicznej BMWP w Warszawie. Nie mogło zabraknąć również przedstawicieli poszczególnych służb ze strony niemieckiej.

Jak dodał koordynator polskiej Policji w Polsko-Niemieckim Centrum Współpracy w Świecku st. asp. Sylwester Ksiuk, który przejął obowiązki od por. Sławomira Trzeciaka ze Straży Granicznej:  „jest to duże wyzwanie, wymagające znacznego zaangażowania, poświęcenia czasu i wielu pomysłów. Zobowiązuję się do reprezentowania służb polskich  na najwyższym poziomie, do utrzymania i podnoszenia wizerunku całej placówki w Świecku. Oczekuję wsparcia koordynatorów Straży Granicznej i Służby Celnej w całym okresie kadencji, jak również pełnej współpracy przedstawicieli służb niemieckich w utrzymaniu jak najlepszych relacji.

Źródło: KWP w Gorzowie Wlkp.