Prawa ofiar przestępstw. Konferencja online.

Data publikacji: 25.02.2015

26 lutego 2014 r. w Warszawie odbędzie się konferencja "Indywidualna ocena służąca ustaleniu szczególnych potrzeb dla ofiar przestępstw w zakresie ochrony", którą wspólnie zorganizowali Prokurator Generalny i Rzecznik Praw Obywatelskich.

W konferencji wezmą udział: przedstawiciel Prezydenta RP, Prokurator Generalny, Minister Sprawiedliwości, Rzecznik Praw Obywatelskich, dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Komendant Główny Policji, funkcjonariusze Policji, sędziowie, prokuratorzy oraz przedstawiciele świata nauki i organizacji pozarządowych.

Konferencja transmitowana będzie on-line pod adresem:
http://www.ofiarom-przestepstw.lex.pl

Konferencja jest częścią obchodzonego w dniach 23-28 lutego 2015 r. w całym kraju Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw, którego idea jest związana z ustanowionym na 22 lutego 2015 r. Dniem Ofiar Przestępstw.

Celem obchodzonego corocznie Dnia Ofiar Przestępstw i Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw jest przypomnienie o konieczności ciągłego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem, a przy tym wyznaczanie kierunków niezbędnych dla poprawiania ich położenia.

Wzorem lat ubiegłych prokuratury w całym kraju podjęły szereg inicjatyw mających na celu zwrócenie szczególnej uwagi na uprawnienia osób pokrzywdzonych przestępstwem.

W ramach akcji prokuratorzy, asesorzy i aplikanci będą udzielać porad prawnych wszystkim zainteresowanym tą formą pomocy.

W prokuraturach, przy wejściach do budynków, na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych, zostaną umieszczone informacje o miejscu i czasie pełnienia dyżurów przez pracowników prokuratur oraz adresy najbliższych Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, a także innych organizacji pozarządowych, świadczących pomoc ofiarom przestępstw.

Dyżury będą również pełnione w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, podczas których prawnicy (prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni i policjanci) oraz psychologowie udzielać będą stosownych porad i informacji.

Źródło: pg.gov.pl