Nadinsp. Krzysztof Gajewski nowym szefem Policji (fotorelacja)

Data publikacji: 11.02.2015

Nadinsp. Krzysztof Gajewski przejął obowiązki Komendanta Głównego Policji, zastępując na tym stanowisku gen. insp. Marka Dzialoszyńskiego. Uroczystość przekazania obowiązków odbyła się w obecności minister spraw wewnętrznych Teresy Piotrowskiej, sekretarza stanu Grzegorza Karpińskiego oraz ministra Jacka Cichockiego.

Uroczystość powołania nowego szefa polskiej Policji poprzedziło złożenie kwiatów pod tablicą pamięci w KGP przez minister Teresę Piotrowską, ustępującego Komendanta Głównego Policji i jego nowego następcę. Po uroczystym złożeniu meldunku minister spraw wewnętrznych odczytano rozkazy Premier RP Ewy Kopacz o odwołaniu z funkcji Komendanta Głównego Policji gen. insp. Marka Działoszyńskiego i o powołaniu na to stanowisko nadinsp. Krzysztofa Gajewskiego. Akty wręczyła minister Piotrowska.

Kolejną częścią uroczystości było pożegnanie i przywitanie sztandaru komendy głównej. Następnie komendant Działoszyński złożył meldunek minister spraw wewnętrznych o zdaniu obowiązków Komendanta Głównego Policji, a komendant Gajewski – o objęciu tego stanowiska.

Następnie głos zabrała minister Piotrowska: „Dzisiejsza okoliczność to czas zmiany warty, która tak mocno wpisana jest w misję służby publicznej realizowanej przez każdego policjanta. W takich sytuacjach na myśl przychodzi metafora sportowej sztafety, której istotą jest współdziałanie i kontynuacja. To jest zmiana dokonywana w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku oraz przekonania o konieczności dobrej kontynuacji" – powiedziała. Minister podziękowała komendantowi Markowi Działoszyńskiemu za jego wartę, za dotychczasową służbę, za wierność złożonej przysiędze, za sumienne oraz profesjonalne wywiązywanie się z obowiązków i zadań Komendanta Głównego Policji.
 

„Oceniając ostatnie trzy lata, kiedy Pan Komendant dowodził polską Policją trudno nie zauważyć wielu zmian na lepsze. Jest to w ogromnej mierze zasługa Pana generała i Pana współpracowników" – powiedziała. Minister podkreśliła, że w czasie bezpośredniej czteromiesięcznej współpracy zawsze mogła liczyć na ogromne zaangażowanie, profesjonalizm i odpowiedzialność komendanta w podejmowanych działaniach: „Miałam w każdym momencie poczucie, że porządek publiczny i bezpieczeństwo naszych obywateli są odpowiednio chronione. Za to wszystko i za wiele innych dokonań dowodzonej przez Pana formacji w ciągu ostatnich trzech lat, największym podziękowaniem jest wysokie, sięgające ponad 70 procent zaufanie społeczne do Policji. To także Pańska zasługa Panie Komendancie. Składam Panu serdeczne podziękowanie za wierną służbę i życzę, by przyszłość pozwoliła Panu spełniać także plany i marzenia osobiste."

Swoje słowa skierowała również do generała Krzysztofa Gajewskiego obejmującego obowiązki służbowe Komendanta Głównego Policji: „Panie Komendancie bierze pan na swoje barki ogromną odpowiedzialność, to wielkie wyróżnienie i uznanie dla Pańskiej dotychczasowej pracy, ale tym większe wyzwanie". Minister podkreśliła, że dotychczasowa służba Pana generała Gajewskiego w kierownictwie Policji stanowi gwarancję dobrej kontynuacji, a wytyczone w ostatnich latach kierunki poparte ogromnym doświadczeniem i wiedzą Pana generała, dają pewność, że sprawy Policji będą toczyć się właściwie, a codzienne bezpieczeństwo Polaków znajdować się będzie pod właściwą pieczą. „Życzę Panu Komendantowi wiele satysfakcji z wykonywania misji Szefa Policji, życzę codziennych sukcesów i spełniania wielkich, długofalowych zamierzeń dla dobra i rozwoju formacji, której dowodzenie Pan dzisiaj obejmuje. Na tej drodze będzie miał Pan wielu sojuszników, do których z satysfakcją wraz z całym Resortem Spraw Wewnętrznych chcę się zaliczać."

Następnie głos zabrał ustępujący Komendant Główny Policji gen.insp. Marek Działoszyński, który podziękował wszystkim osobom, z którymi miał okazję współpracować. Szczególne słowa uznania i podziękowania wyraził pod adresem wszystkich funkcjonariuszy oraz pracowników Policji, którzy przez ostatnie lata rzetelnie i z ogromnym zaangażowaniem realizowali swoje obowiązki: „Stanowiliście dla mnie ogromne wsparcie w zarządzaniu formacją. Zawsze podkreślałem, że Policja opiera się na pracy zespołowej, której filarami są: dobra komunikacja, integracja środowiska oraz szacunek do tradycji i historii. Rozsądny, profesjonalny korpus oficerski Policji to wartość sama w sobie i gwarant stabilności formacji. To Wy Szanowni Państwo jesteście tym najwyższym korpusem i musicie mieć świadomość odpowiedzialności za bieżące działania, a także ich wieloletnie skutki w relacjach ze społeczeństwem. Dzięki takiej filozofii wspólnie osiągnęliśmy to, że 70 proc. Polaków uważa Polskę za kraj, w którym żyje się bezpiecznie, zaś 90 proc. twierdzi, że czuje się bezpiecznie w miejscu zamieszkania. To najwyższe wskaźniki w ostatnim 25-leciu. To nasz wspólny sukces w dążeniu, by polska Policja stawała się wizytówką Państwa. Dziękuję Wam za to". Generał Działoszyński zwrócił się również do nadinsp. Krzysztofa Gajewskiego dziękując mu szczególnie za czas współpracy. „Jestem przekonany, że ster polskiej Policji przechodzi w dobre ręce" – powiedział na zakończenie.

Następnie głos zabrał nadinsp. Krzysztof Gajewski, który w pierwszej kolejności zwrócił się do Minister Piotrowskiej dziękując jej za ogromne wyróżnienie i zaufanie, którym go obdarzyła, wnioskując o powołanie na to stanowisko Komendanta Głównego Policji: „Jest to dla mnie niewątpliwie ogromny zaszczyt i ukoronowanie mojej kariery w mundurze policjanta. Chciałbym jednak powiedzieć, że Policja to nie tylko komendant główny, ale przede wszystkim Policja to ludzie, którzy tworzą tę instytucję i tu moja ogromna prośba do Państwa abyśmy dalej tworzyli i kontynuowali tak jak mówiła Pani Minister, rozpoczęte dzieło" – powiedział nadinsp. Gajewski. „Czas biegnie nieubłaganie, wszystko się zmienia i Policja również się zmienia, ale do tego potrzebni są ludzie, którzy tych zmian będą chcieli dokonywać i liczę tutaj na Państwa współdziałanie w tym dziele zmiany Policji i jej unowocześnianiu" – podkreślił generał. Słowa podziękowania skierował również do gen. insp. Działoszyńskiego dziekując za trzy lata, przez które mógł terminować u boku ustępującego Komendanta Głównego Policji jako I zastępca i zdobywać doświadczenie, które, jak wyraził z nadzieją, pozwoli mu w sposób godny spełniać funkcję Komendanta Głównego Policji.

***

Nowy szef Policji urodził się 17 kwietnia 1958 roku w Chełmnie. Ukończył studia na kierunku politologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Służbę w Policji rozpoczął w 1983 roku. Odbył szereg kursów i szkoleń specjalistycznych m.in. z zakresu kierowania zespołami ludzkimi, kurs prawa w Szkole Inspektorów Policji we Francji oraz szkolenie dot. zwalczania przestępczości organizowane przez francuskie MSW.

Karierę na stanowiskach kierowniczych rozpoczął od naczelnika Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego Komendy Rejonowej Policji Gdańsk-Południe, później był zastępcą Komendanta Rejonowego w Komendzie Rejonowej Policji Gdańsk-Południe, zastępcą Komendanta Rejonowego Policji w Gdańsku i Komendantem Miejskim Policji w Gdańsku oraz Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy. Tuż przed objęciem stanowiska wiceszefa Policji był komendantem wojewódzkim w Gdańsku.

Funkcję zastępcy Komendanta Głównego Policji pełnił od 16 stycznia 2012 roku. Odpowiadał za pion prewencji i ruch drogowy. Nadzorował m.in. zabezpieczenie Euro 2012 i wielu innych dużych imprez, które od 2012 r. odbywały się Polsce – m.in. uroczystości związane z 25. rocznicą wyborów z 4 czerwca 1989 r., mistrzostwa świata w piłce siatkowej.
W trakcie tych operacji podlegało mu Policyjne Centrum Dowodzenia w Legionowie, które zajmuje się koordynacją zabezpieczenia i poprzez które następuje wymiana informacji.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uzasadniało wybór nadinsp. Krzysztofa Gajewskiego na szefa Policji tym, że zna on zarówno komendę główną, jak i stojące przed nią zadania. Z racji swojego dotychczasowego stanowiska - pierwszego zastępcy szefa Policji - brał też udział w ich realizacji.

Czytaj także: gen. insp. Marek Działoszyński - podsumowanie pracy na stanowisku Komendanta Głównego Policji

 

fot. Andrzej Mitura