Nowe akty prawne Komendanta Głównego Policji (luty 2015 r.)

Data publikacji: 26.02.2015

W Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Policji ukazały się nowe akty prawne podpisane przez Komendanta Głównego Policji.