BSW w akcji

Data publikacji: 05.02.2015

Policjanci Biura Spraw Wewnętrznych zatrzymali nieuczciwego funkcjonariusza z KMP w Kielcach oraz osobę cywilną, która działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podżegała funkcjonariusza do naruszenia przepisów prawa.

Funkcjonariusze pracowali nad tą sprawą od kilku miesięcy, a zebrany materiał dowodowy pozwolił na wszczęcie śledztwa przez Prokuraturę Okręgową w Kielcach. Dotyczy ono bezprawnego pozyskiwania danych o osobach z policyjnych i pozapolicyjnych systemów informatycznych przez funkcjonariusza Policji w stopniu podinspektora. Informacje te były następnie przekazywane na potrzeby kancelarii odszkodowawczej.

Wobec dwojga podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze: policyjny dozór, zakaz opuszczania kraju oraz wysokie poręczenia majątkowe – w przypadku funkcjonariusza w wysokości 60000 zł, a osoby cywilnej - 50000 zł.

U podejrzanych na poczet przyszłych kar i grzywien dokonano tymczasowego zajęcia mienia ruchomego w postaci samochodów oraz środków pieniężnych na łączną kwotę ponad 62 000 zł.

Komendant Miejski Policji w Kielcach po otrzymaniu stanowiska prokuratury o charakterze zarzutów stawianych funkcjonariuszowi natychmiast zawiesił policjanta w czynnościach służbowych. Za popełnione przestępstwa sąd może orzec karę nawet do 10 lat pozbawienia wolności.