Dowód osobisty nie może być zastawem za wypożyczany sprzęt

Data publikacji: 03.02.2015

Zatrzymywanie dowodu osobistego jako zastawu za wypożyczany sprzęt jest niezgodne z prawem - wskazuje GIODO i po raz kolejny apeluje o zaprzestanie tego typu praktyk.

W związku z coraz częstszą praktyką zatrzymywania w obiektach sportowych całej Polski dowodów osobistych w zastaw przy wypożyczaniu różnego rodzaju sprzętu, GIODO przestrzega przed przyjmowaniem takich rozwiązań. Takie niezgodne z prawem działanie stanowi wykroczenie i zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych zagrożone jest karą ograniczenia wolności albo karą grzywny (art. 55 ust. 1 pkt 2).

Takie działania naruszają także ustawę o ochronie danych osobowych. Osoby zarządzające obiektami sportowymi, przyjmując w zastaw dowód osobisty, gromadzą w ten sposób nadmierne ilości danych, zbędne dla skorzystania z atrakcji oferowanych przez dany obiekt sportowy. Jeśli zaś celem pozostawienia dowodu osobistego jest zabezpieczenie się przed kradzieżą wypożyczonego sprzętu, to na potrzeby wniesienia pozwu z tytułu jego kradzieży wystarczy jedynie imię, nazwisko i adres zamieszkania wypożyczającego.

W świetle przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz przepisów szczególnych, tj. ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, nie powinno dochodzić do zatrzymywania dowodów osobistych, a w konsekwencji pozyskiwania i dalszego przetwarzania danych osobowych wyszczególnionych w tym dokumencie.

Wprowadzanie takich zasad dotyczących korzystania ze sprzętu oferowanego przez obiekty sportowe stwarza warunki sprzyjające kradzieży danych osobowych pochodzących z dokumentów tożsamości, jak i wykorzystania tych danych do nieznanych i niezgodnych prawem celów, bez wiedzy i zgody osób, których dane dotyczą.

W związku z powszechnymi praktykami zatrzymywania dowodów osobistych jako zastawu za wypożyczany sprzęt Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych postanowił, że w 2015 roku będzie prowadził czynności kontrolne w tym zakresie.

Źródło: GIODO