Współpraca między wojskiem a Policją

Data publikacji: 03.02.2015

Policja i wojsko będą udostępniać sobie nawzajem obiekty i sprzęt. Porozumienie służb dotyczyć ma także wymiany informacji. Wzajemne wsparcie ułatwi na pewno wykonywanie niektórych zadań. Natomiast do końca roku Policja zamierza zakupić dodatkowo wyposażyć każdy patrol w paralizator.

Jest to efekt podpisanych porozumień przez Komendanta Głównego Policji i Zastępcę Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Porozumienie obejmuje także m.in. bieżącą wymianę informacji dotyczących zagrożeń bezpieczeństwa państwa oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego.

W kwestii policyjnego sprzętu funkcjonariusze patrolujący mają zostać wyposażeni w paralizatory do końca 2015 r. Wiązałoby się to z zakupem ok. 10 tys. urządzeń, a koszt wyniósłby ok. 80 mln zł. W ostatnim czasie paralizatory otrzymali tatrzańscy policjanci oraz Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie. Mają one prowadzić do skuteczniejszych interwencji, a w konsekwencji do zwiększenia bezpieczeństwa. Urządzenia nowej generacji wysyłają impuls elektryczny o napięciu ok. 50 tys. woltów.

Źródło: bezpieczenstwopubliczne.pl