Mniej funkcjonariuszy na "chorobowym"

Data publikacji: 30.01.2015

Po wejściu w życie przepisów, zgodnie z którymi funkcjonariusz przebywający na zwolnieniu lekarskim otrzymuje zamiast 100 proc. 80 proc. uposażenia, spadła liczba funkcjonariuszy na "chorobowym"; np. w BOR spadek wyniósł 41 proc., a w Policji 21 proc. - informuje MSW.

Ustawa, która weszła w życie 1 czerwca 2014 r., objęła funkcjonariuszy podległych MSW: policjantów, strażaków, funkcjonariuszy Straży Granicznej, BOR, a także inne służby: CBA, ABW, Służbę Więzienną, AW, SKW i SWW oraz żołnierzy. Teraz pomniejszone uposażenie jest wypłacane tylko w sytuacjach, gdy zwolnienie lekarskie jest wynikiem choroby, która nie ma związku ze służbą.

 - Sprawdziliśmy, jak zmieniła się absencja funkcjonariuszy służb mundurowych podległych MSW w ciągu pierwszego półrocza obowiązywania nowej ustawy, w stosunku do analogicznego okresu w 2013 r. Dane pokazują, że "zdecydowanie" spadła liczba funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich - poinformowała w piątek PAP rzeczniczka MSW Małgorzata Woźniak. Jak dodała, najwyższy procentowy spadek liczby funkcjonariuszy przebywających na L-4 miał miejsce w Biurze Ochrony Rządu – o 41 proc. W Policji liczba zwolnień lekarskich spadła o 21 proc., a w Państwowej Straży Pożarnej o 25 proc.

Przykładowo, z danych MSW wynika, że od czerwca do listopada 2013 r. na L-4 było 822 funkcjonariuszy BOR, 72 tys. 60 policjantów i 8 tys. 914 strażaków. W analogicznym okresie 2014 r. na "chorobowym" przebywało 488 funkcjonariuszy BOR, 56 tys. 783 policjantów i 6 tys. 681 strażaków. Pełne dane mają być zaprezentowane Sejmowi po roku od wejścia w życie ustawy, czy w połowie 2015 r.

Woźniak przypomniała, że uzyskane w wyniku obniżenia "chorobowego" pieniądze przeznacza się w całości na fundusz nagród i zapomóg dla tych funkcjonariuszy, którzy wykonują zadania służbowe w zastępstwie chorych mundurowych.

Źródło: PAP