Medale za misję EULEX

Data publikacji: 30.01.2015

W bazie „Charile” w Mitrowicy policjanci XXIII rotacji, biorący udział w misji policyjnej na terenie Kosowa, zostali odznaczeni medalami Unii Europejskiej.

W dniach 28-30 stycznia br. I zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski oraz towarzyszący mu dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP insp. Rafał Łysakowski uczestniczyli w Medal Paradzie w Jednostce Specjalnej Polskiej Policji (JSPP) w Kosowie.

Za wzorowe wypełnianie służby policjanci zostali odznaczeni medalami. Komendant Główny Policji, za nienaganną służbę poza granicami państwa i zaangażowanie w realizację zadań mandatowych misji, przyznał wyróżniającym się policjantom nagrody okolicznościowe.

Nadinsp. Krzysztof Gajewski podziękował policjantom za zaangażowanie i poświęcenie w pełnieniu służby w obronie ładu i porządku publicznego. Wyraził uznanie dla funkcjonariuszy za profesjonalizm i godne reprezentowanie polskiej Policji na arenie międzynarodowej.

Podczas spotkania z policjantami XXIII rotacji JSPP zaprezentował wyniki, jakie w ostatnim czasie osiągnęła polska Policja. Mówił o planach i zmianach, jakie czekają funkcjonariuszy po powrocie do kraju oraz priorytetach.

***

EULEX jest policyjną misją Unii Europejskiej na terenie Kosowa. W misji uczestniczą funkcjonariusze z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw trzecich (USA, Rosji, Kanady, Turcji). Celem służb policyjnych i ekspertów prawnych jest wspieranie i umacnianie władz i administracji Kosowa, rozwój niezależnego i wieloetnicznego systemu sądowniczego, policji i służb celnych, wolnych od nacisków politycznych i działających zgodnie z międzynarodowymi standardami.

Polscy funkcjonariusze z Jednostki Specjalnej Policji w Kosowie biorą udział w misji na mocy uchwały z dnia 2 grudnia 2008 r. Zakończenie misji zaplanowano na czerwiec 2016 roku.