3/4 Polaków ma zaufanie do Policji

Data publikacji: 22.01.2015

Policja cieszy się dużym zaufaniem Polaków – tak wynika z badania społecznego, które dotyczyło opinii Polaków na temat Policji i jej działań.

Zaufanie do Policji

Większość respondentów (72 proc.) zadeklarowała, że zdecydowanie lub raczej ufa tej instytucji. Częściej taką deklarację składają kobiety (79 proc.) niż mężczyźni (64 proc.). Wyraźnie mniejsze zaufanie do Policji mają ludzie młodzi (60 proc.).

Poczucie bezpieczeństwa

Dwie trzecie pytanych zgodziło się, że obecność patroli sprawia, że czują się bezpieczniej. Taką deklarację składały częściej kobiety (68 proc.) niż mężczyźni (59 proc.). Najwięcej pozytywnych odpowiedzi udzieliły osoby w przedziale wiekowym od 35-54 lat. Nieco rzadziej zdanie to podzielały osoby z najmłodszej grupy wiekowej (59 proc.).

Kontrole trzeźwości

Respondenci ocenili również liczbę przeprowadzanych przez Policję kontroli trzeźwości. Przypomnijmy, że od 2014 roku znacząco została zwiększona ich liczba. W 2014 roku policjanci przeprowadzili 15,4 mln kontroli. To prawie 2 razy więcej niż w 2013 roku (8,8 mln). Mimo tej znaczącej różnicy w ocenie prawie połowy respondentów (46 proc.) kontrole trzeźwości kierowców są przeprowadzane za rzadko. Tylko 7 proc. pytanych było innego zdania deklarując, że odbywają się one za często.

Zmiany w przepisach

Prawie wszyscy respondenci (96 proc.) opowiedzieli się za natychmiastowym odbieraniem prawa jazdy za recydywę w jeździe pod wpływem alkoholu. Zdania respondentów były natomiast podzielone w sprawie propozycji MSW dotyczącej obierania prawa jazdy za przewożenie zbyt dużej liczby osób. W tym przypadku zaostrzenie przepisów miało prawie tyle samo zwolenników (49 proc.) co przeciwników (47 proc.)

Polacy zapytani o opinie w sprawie obierania kierowcom prawa jazdy za rażące naruszenie przepisów nieco częściej opowiadali się za (53 proc.), niż przeciw (44 proc.) takiej sankcji. Wśród mężczyzn i ludzi młodych więcej jest przeciwników niż zwolenników tego rozwiązania.

***

Sondaż „Opinie Polaków na temat bezpieczeństwa wewnętrznego” zrealizowany w dniach od 10 do 13  grudnia 2014 roku metodą wywiadów telefonicznych (CATI) na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej 16+, N=1002, na zlecenie MSW.

Źródło: MSW