Praktyczny poradnik o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego

Data publikacji: 20.01.2015

„Postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego. Poradnik praktyczny” autorstwa mł. insp. Marzeny Brzozowskiej i podinsp. Leszka Koźmińskiego zawiera propozycje rozwiązań praktycznych w przypadku zaistnienia potrzeby zasięgnięcia opinii biegłego w postępowaniu karnym.

Dowód z opinii biegłego stał się jednym z istotnych elementów procesu karnego. Trudno sobie obecnie wyobrazić, zwłaszcza w sprawach skomplikowanych, brak pomocy ze strony osób, które dysponują wiadomościami specjalnymi. To właśnie znaczenie opinii biegłego dla rozstrzygania zagadnień wymagających wiadomości specjalnych, częstotliwość sięgania przez organ procesowy po dowód z opinii biegłego, instytucji naukowej lub specjalistycznej, a w szczególności różnego rodzaju i rangi problemy oraz wątpliwości związane z przeprowadzeniem dowodu skłoniły autorów, wykładowców Zakładu Służby Kryminalnej, do opracowania nowej pozycji wydawniczej.

Pozycja dedykowana jest w szczególności policjantom służby kryminalnej zainteresowanym problematyką dowodu z opinii biegłego. Publikacja uwzględnia aktualną literaturę przedmiotu oraz orzecznictwo, dzięki którym stanowi kompendium wiedzy z zakresu podstaw prawnych i faktycznych zasięgania opinii, wagi czynności poprzedzających wydanie postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego, podmiotów sporządzających ekspertyzy, rodzajów ekspertyz, zasad sporządzania postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego, redagowania pytań do biegłego oraz przygotowywania materiału do badań. Treści zostały dodatkowo zobrazowane i wzbogacone materiałami poglądowymi, m.in. w postaci wzoru postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego, dzięki czemu podwyższeniu uległ walor praktyczny opracowania.

Wydawnictwo Szkoły Policji w Pile, 2014 rok, wyd. I, ss. 47.