Pierwsza policjantka na stanowisku oficera łącznikowego

Data publikacji: 20.01.2015

Wczoraj wznowiło działanie biuro oficera łącznikowego polskiej Policji w Federacji Rosyjskiej. Obecnie służbę oficera łącznikowego pełni podinsp. Kinga Badeńska, która jest pierwszą kobietą – oficerem łącznikowym w 20 - letniej historii funkcjonowania sieci oficerów łącznikowych polskiej Policji.

Biuro oficera łącznikowego w Rosji funkcjonuje od 1995 roku. Od 2008 roku do czasu zawieszenia działalności biura we wrześniu 2014 roku służbę w tym kraju pełnił insp. Dariusz Drzał. Teraz zastąpi go podinsp. Kinga Badeńska. Jest ona absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ukończyła filologię rosyjską. Odbyła szkolenie w Instytucie Języka Rosyjskiego w Moskwie oraz staż językowy w MSW Ukrainy. W 2003 r. uzyskała uprawnienia tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego. W Policji pełni służbę od 1999 roku. Od początku wykonywała zadania związane ze współpracą międzynarodową.