Rozmowy o Policji z RPO

Data publikacji: 09.01.2015

8 stycznia br. Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz spotkała się z Minister Spraw Wewnętrznych Teresą Piotrowską.

Podczas rozmowy poruszone zostały m.in. następujące problemy:

  • potrzeba lepszej edukacji w Policji na temat praw człowieka; zastanawiano się, czy nie byłoby celowe powołanie specjalnego Centrum Szkoleniowego Praw Człowieka we współpracy z którąś ze szkół wyższych w Polsce,
  • wprowadzenie nowych form walki z uzależnieniami, m.in. po to, aby można było ograniczyć przypadki zgonów osób nietrzeźwych na posterunkach Policji,
  • szacowania i podawania do publicznej wiadomości rzeczywistych kosztów zabezpieczenia przez Policję imprez masowych, w tym imprez sportowych,
     
  • zbudowanie szerokiego systemu bezpłatnej pomocy prawnej dla obywateli.

RPO przekazała swoje spostrzeżenia i obawy dotyczące ustawy o środkach przymusu bezpośredniego. Zwróciła także uwagę na nowe wyzwania związane ze zbliżającym się terminem wprowadzenia zasady kontradyktoryjności w procesie karnym.

Podczas spotkania ustalono, że rozmowy dotyczące rozwoju współpracy między oboma instytucjami w sprawach ważnych dla obywateli będą kontynuowane w szerszym gronie, z udziałem dyrektorów BRPO i MSW.