Zmiany w Regulaminie prokuratorskim

Data publikacji: 07.01.2015

Z dniem 15 stycznia 2015r. wchodzą w życie zmiany w obowiązującym od 1 stycznia 2015r. rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 września 2014r. - Regulamin urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2014r., zmieniającego rozporządzenie – Regulamin urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z 30.12.2014r. poz. 1962.), zamieszczono także w zakładce "Przepisy i projekty".

Jak można się spodziewać, nie są to ostatnie zmiany w tym rozporządzeniu, gdyż konieczna reforma ustawy – Prawo o prokuraturze z pewnością wymusi dokonanie kolejnych zmian w regulaminie. Tymczasem jednak ogłoszenie nowych unormowań stwarza podstawę do konkretyzacji prac związanych z przygotowaniem nowelizacji przepisów wewnętrznych Policji, tj. przepisów zarządzenia nr 109 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym, a także przepisów wytycznych nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów.

Zobacz inne materiały w zakładce „Nowelizacja procedury karnej”.