RPO o warunkach pracy policjantów

Data publikacji: 07.01.2015

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawiła wnioski z kontroli przeprowadzonej w wybranych komendach i komisariatach Policji.

Kontrola miała na celu zapoznanie się z warunkami służby funkcjonariuszy Policji w jednostkach średniego i niższego szczebla.

W jej wyniku stwierdzono, że w ciągu ostatnich dwóch lat nastąpiła widoczna poprawa warunków pełnionej służby, zwłaszcza jeśli chodzi o modernizację i budowę obiektów jednostek oraz ich wyposażenia m.in. w sprzęt komputerowy, papier i paliwo. Odnotowano również poprawę sytuacji w dostępie do środków łączności i internetu, a co za tym idzie – do baz aktów prawnych.

Wśród zagadnień wymagających zwrócenia szczególnej uwagi wskazano m.in. potrzebę poprawy jakości i dystrybucji umundurowania, usprawnienie organizacji wymiany i sposobu serwisowania wyeksploatowanych pojazdów służbowych i zwiększenie liczby miejsc pozwalających na oddanie strzału kontrolnego.

Źródło: RPO

Pliki do pobrania