Nowe akty prawne Komendanta Głównego Policji (styczeń 2015 r.)

Data publikacji: 19.01.2015

W Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Policji ukazały się nowe akty prawne podpisane przez Komendanta Głównego Policji.

decyzja nr 13 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie wyznaczenia punktu kontaktowego odpowiedzialnego za koordynację organizacji niezapowiedzianych kontroli stosowania dorobku Schengen na granicach wewnętrznych, o których mowa w art. 13 ust. 2 rozporządzenia Rady (UE) Nr 1053/2013

decyzja nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 stycznia 2015r. zmieniająca decyzję w sprawie programu kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego – część szczególna

decyzja nr 8 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie programu kursu specjalistycznego dla policjantów recertyfikujących uprawnienia do wykonywania zadań związanych z udzielaniem kwalifikowanej pierwszej pomocy

decyzja nr 6 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 stycznia 2015r. w sprawie struktury organizacyjnej i etatowej oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji

decyzja nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 stycznia 2015r. zmieniająca decyzję w sprawie programu kursu specjalistycznego dla techników kryminalistyki

zarządzenie nr 72 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich

zarządzenie nr 73 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wzorów i typów uzbrojenia Policji

zarządzenie nr 74 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania zadań z użyciem psów służbowych, szczegółowych zasad ich szkolenia oraz norm wyżywienia.