Służba w dniu wolnym

Data publikacji: 24.12.2014

Nasi czytelnicy zwrócili się do nas z pytaniem dotyczącym udzielania czasu wolnego policjantom w zamian za służbę pełnioną w dniu wolnym od służby. Dziś publikujemy stanowisko KGP w tej sprawie.

„Jeżeli w czasie wolnym od służby jestem ściągnięty do jednostki na np. 3-4 godziny, czy w zamian za to należy mi się cały dzień wolnego w inny dzień czy tylko doliczane są te godziny ile pełniłem faktycznie służbę” – zapytał czytelnik.

Zgodnie z § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów w zamian za służbę pełnioną w dniu wolnym od służby policjant otrzymuje dzień wolny w innym dniu tygodnia.

Powołana regulacja nakazuje zatem udzielenie policjantowi dnia wolnego (a nie czasu wolnego), a przy tym nie uzależnia tego obowiązku od wymiaru czasu służby w dniu wolnym od służby. Zastosowanie tej regulacji wymaga jednak, aby policjant podjął służbę w dniu wolnym od służby, a nie np. w czasie wolnym przypadającym po zakończonej w danym dniu służbie.