1,1 mln zł na pomoc dla ofiar handlu ludźmi

Data publikacji: 19.12.2014

La Strada Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu oraz Stowarzyszenie "Po MOC" dla Kobiet i Dzieci będą prowadziły Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi w 2015 r.

MSW rozstrzygnęło właśnie konkurs dla organizacji pozarządowych dotyczący tego zadania. Na prowadzenie centrum w 2015 r. ministerstwo przekaże 1,1 mln zł czyli o 100 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym.

Krajowe Centrum od 2009 r. zapewnia funkcjonowanie m.in. całodobowego telefonu zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi. Na pomoc Centrum mogą liczyć zarówno pokrzywdzeni obywatele polscy np. zmuszani do pracy za granicą, jak i cudzoziemcy włączeni do Programu wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi.

Centrum pomaga cudzoziemcom – ofiarom handlu ludźmi zalegalizować pobyt oraz organizuje powrót osób pokrzywdzonych do kraju, z którego pochodzą. Pracownicy pomagają również ofiarom handlu ludźmi w kontaktach z Policją i prokuraturą.

Krajowe Centrum Interwencyjno - Konsultacyjne dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi prowadzi dwa schroniska dla osób pokrzywdzonych, zapewniając przy tym bezpieczne zakwaterowanie pod opieką wyspecjalizowanego personelu. W ramach pomocy zapewniane jest także wyżywienie oraz odzież.

Centrum udziela również porad instytucjom państwowym i samorządowym, które pracują z pokrzywdzonymi przez handlarzy ofiarami. Z pomocy i konsultacji mogą skorzystać ofiary handlu ludźmi, ich bliscy, osoby zagrożone handlem ludźmi, organizacje i instytucje, które pracują na ich rzecz, a także organy ścigania i wymiar sprawiedliwości.

Więcej informacji o działalności Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi znajduje się na stronie www.kcik.pl.

Kontakt:
tel. (22) 628 01 20, (22) 628 99 99
e-mail: info@kcik.pl
 

Źródło: msw.gov.pl