Nowa odznaka policyjna?

Data publikacji: 18.12.2014

18 grudnia 2014 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom.

Projekt nowelizacji rozporządzenia wynika z koncepcji rozszerzenia katalogu przyznawanych w Policji wyróżnień o odznakę Skoczka Spadochronowego Policji, jak również uwzględnia propozycje zmian wypracowane przez powołany decyzją nr 44 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 lutego 2011 r. zespół do opracowania projektu zmian w przepisach dotyczących wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom.

Wprowadzenie nowej odznaki Skoczka Spadochronowego Policji wynika z inicjatywy Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji, mającej na celu potwierdzenie specjalnych kwalifikacji policjanta, jak również poświadczenie umiejętności nabytych podczas specjalistycznych szkoleń prowadzonych w Policji dla tej grupy policjantów.