Data publikacji: 18.12.2014

18 grudnia br., z udziałem Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr. Marka Działoszyńskiego, odbyło się inauguracyjne spotkanie rady naukowej miesięcznika "Policja 997".

Jednym z głównych zadań nowego gremium będzie doradztwo w zakresie tematyki kolejnych numerów oraz opiniowanie wybranych tekstów o charakterze naukowym i specjalistycznym. Członkowie rady będą także aktywnie uczestniczyć w konferencjach naukowych i wydarzeniach organizowanych przez wydawcę miesięcznika – Komendę Główną Policji.


Przewodniczącym rady naukowej został prof. zw. dr hab. Brunon Hołyst – kierownik Katedry Kryminalistyki i Kryminologii Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie. Jego zastępcą został prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński – rektor PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie. Członkami rady zostali: prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski, prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski, prof. dr hab. Jerzy Bralczyk, prof. zw. dr hab. Jerzy Kunikowski, prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka oraz prof. zw. dr hab. Tadeusz Tomaszewski.

Zdjęcia: Andrzej Mitura