Nowy chromatograf gazowy w lubelskim laboratorium

Data publikacji: 18.12.2014

Eksperci z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Lublinie wzbogacili się o nowe urządzenie do szczegółowego badania narkotyków i tzw. „dopalaczy”. Nowoczesny chromatograf umożliwia szybsze i bardziej szczegółowe określenie składu chemicznego i stężenia badanej substancji. Lubelskie laboratorium jako pierwsze w Polsce zostało wyposażone w tak zaawansowany sprzęt.

Chromatograf gazowy został zakupiony za kwotę blisko 500 tys. złotych ze środków marszałka woj. lubelskiego. Jest pierwszym tak nowoczesnym urządzeniem w Polsce, w jakie zastało wyposażone laboratorium kryminalistyczne Policji. Pozwala na znaczne podniesienie jakości prowadzonych badań. Jego zaletą jest szybsze i bardziej szczegółowe badanie substancji chemicznych przekazywanych do analizy. Niektóre z nich mogą potrwać zaledwie 15 minut. Na szybkość prowadzonych analiz wpłynie również fakt, że urządzenie będzie mogło pracować w trybie ciągłym 24 godziny w ciągu doby. Jednocześnie będzie możliwe umieszczenie w nim 150 próbek, które będą automatycznie analizowane.

Zakupiony chromatograf pozwala badać nawet śladowe ilości zabezpieczonych substancji, które pojawiają się w nielegalnym obrocie. Urządzenie daje możliwość tworzenia nowych bibliotek środków odurzających i substancji psychotropowych. Jest to szczególnie ważne w kontekście zbliżającej się od 1 stycznia 2015 roku nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu narkomani.