Podpisanie porozumienia o współpracy szkoleniowej

Data publikacji: 16.12.2014

W Komendzie Głównej szef Policji podpisał dziś porozumienia z przewodniczącymi Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. Dzięki temu możliwa będzie wymiana doświadczenia niezbędnego podczas powadzenia czynności na miejscu katastrof komunikacyjnych.

Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych reprezentował Maciej Lasek, Państwową Komisję Badania Wypadków Morskich –Cezary Łuczywek, natomiast Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych –Tadeusz Ryś. W imieniu Policji porozumienia desygnował gen. insp. Marek Działoszyński.