Strategie zwalczania przestępczości transgranicznej

Data publikacji: 13.12.2014

W Schwerinie odbyło się spotkanie inaugurujące obecnie realizowanego projektu pt. „Strategie zwalczania przestępczości transgranicznej w Niemczech i w Polsce” w ramach Programu Unii Europejskiej „Leonardo da Vinci”.

Projekt ma służyć pogłębianiu wiedzy i umiejętności dotyczących zwalczania przestępczości granicznej oraz  współpracy międzynarodowej w tym zakresie.

Podczas spotkania omówiono sprawy w zakresie przestępczości narkotykowej oraz przestępczości samochodowej z uwzględnieniem algorytmów postępowania w zakresie wykonywania czynności karno – procesowych , jak i zaangażowanych jednostek koordynacyjnych ze strony policji i wymiaru sprawiedliwości z Polski i Niemiec.

Podczas spotkania dyskutowano również o umowie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych, sporządzonej w Zgorzelcu dnia 15 maja 2014 r.

Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie  przedstawił swoje  stanowisko odnośnie skutków karno-procesowych tego porozumienia dla organów ścigania oraz prokuratury.