Międzynarodowe ćwiczenia przewodników psów służbowych

Data publikacji: 12.12.2014

We Wrocławiu odbyło się szkolenie przewodników psów służbowych, w którym udział wzięli funkcjonariusze dolnośląskiej komendy oraz policjanci z Pardubic w Republice Czeskiej. Głównym celem ćwiczeń była wymiana międzynarodowych doświadczeń w zakresie kynologii policyjnej.

W ramach ćwiczeń przewodnicy z obu krajów doskonalili umiejętności z zakresu pracy węchowej psów oraz taktyki i techniki elementów obrończych takich jak: obrona przewodników w czasie kontroli pojazdu oraz pościg psa bez kagańca za przestępcą. Ponadto w trakcie szkolenia zrealizowano ćwiczenia z zakresu posłuszeństwa ogólnego psów oraz pokonywanie naturalnych przeszkód terenowych.

W ramach panelu dyskusyjnego omawiano zagadnienia z zakresu szeroko pojętej kynologii policyjnej. Ustalono główne różnice w metodyce szkolenia psów patrolowo-tropiących, jakimi są ćwiczenia z wykorzystaniem psów w kagańcu. Policjanci czescy byli mocno zainteresowani przeniesieniem tego typu treningów do swojego kraju. Przewodnicy polscy zapoznali się z bardzo ciekawą i niezwykle przydatną w służbie techniką tresury psa, którego zadaniem jest wyszukiwanie osób zaginionych w terenie metoda tzw. górnego wiatru.

Policjanci z Polski i Czech podkreślili, że wspólne zajęcia pozwalają na zdobywanie nowych umiejętności, a wymiana doświadczeń na podnoszenie kwalifikacji w służbie. Inicjatorem tego szkolenia był Wydział Prewencji oraz Wydział Prezydialny Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu.

Źródło: KWP we Wroclawiu