Działa biuro oficera łącznikowego na Białorusi

Data publikacji: 15.12.2014

Od 15 grudnia 2014 r. wznowiono funkcjonowanie biura oficera łącznikowego polskiej Policji na Białorusi. Służbę oficera łącznikowego pełni mł. insp. Marcin Chruściel.

Polskę i Białoruś łączy wspólna granica państwowa będąca jednocześnie odcinkiem granicy zewnętrznej UE. Generuje to możliwości wzajemnego przenikania grup przestępczych.

Współpraca polskiej Policji z białoruską milicją ma charakter wielopłaszczyznowy i jest prowadzona na poziomie jednostek szczebla wojewódzkiego oraz szkół policyjnych. Współpraca bilateralna dotyczy głównie zwalczania przestępczości narkotykowej, pospolitej oraz handlu ludźmi i nielegalnej migracji do krajów UE. 

***

Biuro oficera łącznikowego Policji na Białorusi funkcjonuje od 2005 roku. Od momentu utworzenia do 31 października br. służbę w tym kraju pełnił nadinsp. Jacek Staniecki.