Nowe inwestycje w Katowicach

Data publikacji: 15.12.2014

Rozbudowany tor przeszkód, place samochodowe i obiekt do symulacji policyjnych to nowe obiekty Szkoły Policji w Katowicach. Inwestycja kosztowała blisko milion złotych.

Poszerzenie bazy dydaktycznej o obiekty umożliwiające praktyczne doskonalenie umiejętności słuchaczy stało się konieczne ze względu na wymogi programowe związane ze szkoleniem i doskonaleniem zawodowym policjantów.

O nowych obiektach

Zamierzeniem projektu było stworzenie placów samochodowych z przygotowanymi stanowiskami do realizacji symulacji i ćwiczeń praktycznych oraz powiększenie istniejącego toru sprawności fizycznej o nowe elementy. Rozbudowany odcinek szybkościowy toru zwiększy intensywność zajęć prowadzonych na torze, co w konsekwencji doprowadzi do podniesienia sprawności fizycznej słuchaczy.

Place samochodowe będą wykorzystywane przede wszystkim do kształcenia funkcjonariuszy Policji pionu prewencji, którzy w codziennej służbie podejmują wiele czynności służbowych w stosunku do kierujących pojazdami samochodowymi. Praktyczne ćwiczenia pozwolą im na wykształcenie właściwych postaw przy podchodzeniu do pojazdu, czy podejmowaniu interwencji wobec osób znajdujących się w pojeździe. Innowacyjnym rozwiązaniem jest umieszczenie na placu samochodowym autobusu. Możliwość realizowania zajęć ćwiczeniowych w warunkach bardzo zbliżonych do rzeczywistych z całą pewnością przyczyni się do wykształcenia wśród słuchaczy odpowiednich nawyków, które pozwolą w przyszłości przeprowadzać takie interwencje w sposób skuteczny i bezpieczny.

Obiekt do symulacji policyjnych to dwukondygnacyjny budynek o konstrukcji żelbetowej możliwy do wykorzystania wraz z przyległym terenem do zajęć dydaktycznych z zakresu taktyki interwencji. Obiekt wyposażony jest m.in. w zestaw do symulacji strzelań. Jest to nowoczesne urządzenie sterowane komputerem, z oprogramowaniem umożliwiającym dowolną organizację pola walki. Prowadzenie zajęć w budynku symulacyjnym pozwoli na przygotowanie słuchaczy do prawidłowego postępowania w różnych sytuacjach mogących wystąpić w trakcie działań patroli Policji. Podczas zajęć słuchacze będą mogli wykorzystać wyposażenie dostępne w Szkole, m.in. System FX, System ASG. Możliwe będzie również zrealizowanie przewidzianych w programie szkolenia zajęć w pełnym zaciemnieniu z wykorzystaniem latarek, kamizelek kuloodpornych, hełmów ochronnych.

***

Idea powstania obiektów zrodziła się w 2008 r., kiedy to opracowane zostały programy inwestycji, ale z uwagi na brak możliwości finansowania zadania te nie zostały wprowadzone do planu inwestycyjnego Policji. W grudniu 2012 r. zostały zaakceptowane zaktualizowane programy inwestycji, a następnie w lipcu 2013 r. zadania te zostały w prowadzone do planu inwestycyjnego Policji i w całości sfinansowane ze środków pochodzących z Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego.

Uroczystość otwarcia nowo oddanych obiektów odbyła się 12 grudnia 2014 r. >> Więcej.

Źródło: SP w Katowicach