Działania Policji na zorganizowanych terenach narciarskich

Data publikacji: 10.12.2014

Wczoraj w Szkole Policji w Katowicach odbyło się seminarium szkoleniowe poświęcone działaniom Policji na zorganizowanych terenach narciarskich. Zorganizowało je Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przy udziale Szkoły Policji w Katowicach.

Stało się już tradycją, że na początku sezonu zimowego organizowane jest spotkanie koordynatorów wojewódzkich Policji oraz policjantów wybranych KWP/KMP/KPP właściwych w sprawach realizacji zadań związanych z problematyką pełnienia służby na zorganizowanych terenach narciarskich. Już po raz trzeci Szkoła Policji w Katowicach stała się miejscem takiego spotkania, a udział w nim wzięli również w tym roku przedstawiciele Wydziału Nadzoru nad Ratownictwem Górskim i Wodnym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Tradycyjnie omawiane były planowane działania i inicjatywy do realizacji w sezonie zimowym 2014/2015 w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich. W trakcie spotkania omówiono porozumienie z dnia 8 października 2014 r. zawarte pomiędzy Komendantem Głównym Policji a Stowarzyszeniem Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego oraz Polskim Związkiem Narciarskim. Tematem dyskusji była również kwestia zorganizowania patroli narciarskich w ramach współpracy międzynarodowej wspólnie z policją włoską.