Data publikacji: 10.12.2014

W Komendzie Głównej Policji odbyła się wczoraj uroczystość wręczenia medali i odznaczeń. W spotkaniu uczestniczył I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków, złotymi medalami „Za długoletnią służbę” zostały wyróżnione dwie osoby, zaś medalem srebrnym "Za długoletnią służbę" jedna osoba. Wszyscy są pracownikami Głównego Sztabu Policji KGP. Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji pięciu oficerom, reprezentującym Straż Graniczną i Państwową Straż Pożarną,  przyznano srebrne i brązowe medale „Za zasługi dla Policji”.  

Podczas uroczystości wręczono też brązowy medal „Za zasługi dla obronności kraju” – nadany przez Ministra Obrony Narodowej w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej, a także srebrną odznakę „Zasłużony policjant” – nadaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Te odznaczenia otrzymali policjanci z Głównego Sztabu Policji KGP

Zdjęcia: Sławomir Katarzyński