Projekt KWP w Szczecinie wyróżniony w konkursie ECEPA

Data publikacji: 09.12.2014

Projekt „Nie każdy pociąg jedzie do Hollywood” stworzony przez funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie został wyróżniony w konkursie Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości.

We wrześniu 2014 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, która oceniała projekty nadesłane w ramach krajowych eliminacji do corocznego konkursu Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECEPA) organizowanej przez Europejską Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN).

Wśród trzech nadesłanych projektów miano najlepszego zdobył projekt „Nie każdy pociąg jedzie do Hollywood”, którego przekaz najbliższy był tegorocznemu tematowi konkursu „ Zapobiegania handlowi ludźmi”. Projekt po przetłumaczeniu na język angielski reprezentował w konkursie Polskę.

W dniach 4-5 grudnia 2014 r. w Rzymie z 27 zakwalifikowanych prac komisja wybrała 20, wśród nich znalazła się też propozycja policjantów z zachodniopomorskiego garnizonu. Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie reprezentowała nadkom. Marzena Maćkowiak – Pluta współtwórczyni projektu. 

Projekt „Nie każdy pociąg jedzie do Hollywood” otrzymał jedno z dwóch wyróżnień przyznanych przez jury. Komisja uhonorowała polską propozycję specjalnym certyfikatem za innowacyjność projektu, a także rozpropagowanie wiedzy na temat handlu ludźmi w różnych środowiskach np. pedagogów, nauczycieli, rodziców.

Źródło: KWP w Szczecinie