Akcja rejestracja!

Data publikacji: 05.12.2014

Ponad 100 młodych policjantów ze Szkoły Policji w Słupsku zarejestrowało się jako potencjalni dawcy szpiku. To kolejny wymiar służby na rzecz innych, policyjna młodzież chce również podzielić się swoim zdrowiem. Być może dla kogoś z potrzebujących będzie to najpiękniejszy mikołajkowy prezent.

Na terenie Szkoły Policji w Słupsku zorganizowany został punkt, do którego zgłaszali się wszyscy potencjalni dawcy. Od osoby, która chciała zostać dawcą, po wcześniejszym wywiadzie, były pobierane 4 ml krwi, która trafi teraz do Banku Dawców Szpiku. Akcja jest tym bardziej cenna, że osoby, które zadeklarowały chęć podzielenia się swoim szpikiem, będą mogły uratować życie nie tylko komuś w Polsce, ale także w całej Europie.

O zagadnieniach związanych z dzieleniem się własnym szpikiem, a także często mylnych stereotypach, mówili słuchaczom szkoły Policji przedstawiciele wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku. W bezpośrednich rozmowach podkreślano, że dobrowolnie złożona deklaracja, jest wyrazem chęci bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi.

Ponad 100 młodych policjantów i policjantek, którzy zarejestrowali się w bazie potencjalnych dawców, ma nadzieję, że sprawią komuś piękny mikołajkowy prezent i podarują coś najcenniejszego – życie.

Kto może być dawcą szpiku?

Dawca szpiku powinien spełniać następujące warunki:

  1. wiek 18 – 55 rok życia,
  2. brak wyraźnej nadwagi, ponieważ w przypadku ludzi  bardzo otyłych mogą być trudności  z pobraniem szpiku,
  3. stan zdrowia zgodny z obowiązującymi przepisami (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2010 roku).

Więcej.

Źródło: SP w Słupsku