Polska uzna dorobek prawny Interpolu

Data publikacji: 05.12.2014

Polska uzna dorobek prawny Interpolu za prawnie wiążący - taki będzie skutek ratyfikacji przez prezydenta Statutu Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej - Interpolu, który przyjęto w czerwcu 1956 r. w Wiedniu. Sejm w piątek uchwalił ustawę w tej sprawie.

Polska należy do Interpolu od 1990 r.; do tej pory nie przyjmowała jednak formalnie jego statutu, bo nie było to konieczne. Wynikało to z tego, że statut ten nie podlegał procedurze podpisania przez państwa członkowskie. W praktyce zgodę na związanie się z organizacją kraje wyrażały poprzez złożenie wniosku o przyjęcie w poczet członków. Potem mogły złożyć w ciągu 6 miesięcy deklarację, iż nie przyjmują Statutu. Polska takiej deklaracji nie złożyła.

Podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego Interpolu, która odbyła się w dniach 31 października – 3 listopada 2011 r. w Hanoi, przyjęto rezolucję zatwierdzającą rejestrację i publikację Statutu Interpolu przez Organizację Narodów Zjednoczonych, oraz zobowiązującą Sekretariat Generalny Interpolu do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym celu kroków. To był impuls do rozpoczęcia ratyfikacji Statutu Interpolu w poszczególnych państwach członkowskich.

Za uchwaleniem ustawy o wyrażeniu zgody na ratyfikację przez prezydenta Statutu Interpolu opowiedziało się 418 posłów - wszyscy biorący udział w głosowaniu.

W praktyce ratyfikacja Statutu będzie oznaczać, że Polska uzna dorobek prawny Interpolu za prawnie wiążący. Obecnie - jak zwracano uwagę m.in. w uzasadnieniu ustawy ratyfikującej - moc wiążąca aktów prawnych wydawanych przez Interpol nie jest w przypadku Polski jednoznaczna, chodzi m.in. o przetwarzanie danych osobowych. Przystąpienie do Statutu Interpolu powinno też dać podstawę do uznawania przez polskie sądy legalności tzw. interpolowskich listów gończych; obecnie stanowiska sądów w tej sprawie są również niejednoznaczne.

"Ratyfikacja Statutu wzmocni pozycję Polski na arenie międzynarodowej i pozwoli na wypełnienie jej zobowiązań wobec Interpolu, związanych z koniecznością uregulowania statusu prawnego Interpolu w poszczególnych państwach członkowskich. Zasadniczym skutkiem prawnym będzie formalne usankcjonowanie związania Rzeczypospolitej Polskiej Statutem Interpolu i uporządkowanie ram organizacyjnych wymiany informacji w obszarze międzynarodowym" - dodano w uzasadnieniu.

Polska należała do międzynarodowych struktur policyjnych od 1923 r. W 1952 roku wskutek uwarunkowań politycznych zerwała kontakty z Interpolem, ale formalnie z niego nie wystąpiła. Ponownie została przyjęta w poczet członków podczas Sesji Zgromadzenia Ogólnego Interpolu w Ottawie w 1990 r.

Nasz kraj w ramach współpracy z Interpolem bierze udział w wielu operacjach wymierzonych m.in. w pedofilów czy handel ludźmi. Ostatnia duża operacja Black Posejdon dotyczyła przestępczości gospodarczej, a w szczególności wytwarzania, handlu i przemytu podrabianych produktów: alkoholu, papierosów, ubrań, elektroniki, kosmetyków i żywności. Tylko w Polsce zabezpieczono podróbki za ponad 29,5 mln złotych.

Źródło: PAP