Nowi biegli policyjni

Data publikacji: 05.12.2014

3 grudnia br. na Uniwersytecie Warszawskim, z udziałem Komendanta Głównego Policji, odbyła się uroczystość nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych.

Świadectwa uprawniające do wydawania opinii w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych kandydatom na biegłych wręczył Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Działoszyński.

Szczególne wyróżnienie za najlepiej zdany egzamin końcowy z rak Komendanta Głównego Policji odebrała biegła ze specjalności badania antroposkopijne asp. Aneta Paś-Caban z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Lublinie.

Zobacz więcej.