Informator o telefonach pomocowych

Data publikacji: 05.12.2014

Z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich powstał informator o telefonach pomocowych.

Publikacja zawiera informacje dotyczące telefonów pomocowych prowadzonych przez instytucje publiczne i organizacje pozarządowe. Osoby szukające pomocy lub porady łatwo sprawdzą, do kogo powinny zadzwonić, aby je otrzymać.

Informator zawiera podstawowe informacje o poszczególnych infoliniach, m.in. o zakresie ich działania, ich pracownikach czy godzinach pracy i ma na celu ułatwienie w dotarciu do odpowiedniego adresata w sytuacji, gdy mamy problem.

Spotkanie inauguracyjne Koalicji Infolinii odbyło się 13 czerwca 2013 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie. Uczestniczyli w nim przedstawiciele 14 infolinii i telefonów pomocowych. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych reprezentowała Małgorzata Kałużyńska-Jasak, dyrektor Zespołu Rzecznika Prasowego odpowiedzialnego za funkcjonowanie Infolinii w Biurze GIODO.

Porozumienie ma charakter otwarty co oznacza, że mogą do niego przystąpić również inne instytucje udzielające telefonicznej pomocy. Ponadto Koalicja przyczynia się do podnoszenia poziomu udzielanej pomocy oraz umożliwia wzajemną wymianę, doświadczeń, organizowanie wspólnych szkolenia, oraz jak i wypracowanie jednolitych standardów w zakresie poradnictwa telefonicznego.
Źródło: rpo.gov.pl

Pliki do pobrania